POLİTİKALARIMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetimi

Doküman No

9001-PLT-1000

Yayın Tarihi

30.04.2015

Revizyon No.

00

Revizyon Tarihi

-

Firmamız, orman ürünleri sektöründeki geleneksel tecrübelerinin yanı sıra, dünyadaki en modern, en yeni teknolojik donanıma sahip mevcut yatırımları ve gelecekle ilgili yapmayı planladığı yeni yatırım projeleri ile sektörümüzün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.

ISO yönetim standardını oluşturmak ve bunu firmanın tüm kademelerinde verimli ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya koymak ve sürekliliğini sağlamak için çalışmaktadır.

Kalite Politikamız gereği;

*Müşteri memnuniyeti anlayışı ile hatasız ve zamanında üretimi ilke edinmek,

*Kalite Politikamızın gereği olan ürün kalitemizi devamlı arttırmak ve sürekliliğini sağlamak,

*İnsan Kaynağına önem veren yönetim anlayışıyla sürekli gelişim ve eğitim faaliyetleri yapmak,

*Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle işbirliği ve karşılıklı hoşgörü içerisinde Ekip Ruhunu aşılamak,

*Arge birimizin sektörü yakından takip ederek ekonomik ve kaliteli üretim için inovasyon faaliyetlerine devam etmesini sağlamak,

*Üretim ve Mühendis kadromuzun gerçekleştirdiği sürekli gelişim ve de değişim faaliyetlerini sürekli desteklemek,

Zaten insana verdiği değer, yapmış olduğu yatırımlar, gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve daima en KALİTELİ ürünü üreterek Sektörün LİDERİ olan Teverpan A.Ş dünyada LİDER olma yolunda her geçen gün çalışma temposunu artırarak çalışmalarına devam edecektir.

ISO 14001 Çevre Yönetimi

Doküman No

14001-PLT-1000

Yayın Tarihi

02.01.2017

Revizyon No.

00

Revizyon Tarihi

-

Teverpan MDF Levha Sanayii ve Tic. A.Ş. olarak ürettiğimiz ürünlerin öncelikli olarak çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, değerlendirerek, çevre politikamız ile ilgili öncelikli hedeflerimizi belirlemekteyiz. Çevre koruma çalışmalarının temelinin, sorunun kaynağına yönelik çözümler araştırmak olduğunun bilincine varıp, proses geliştirme aşamasından imha aşamasına kadar tüm basamaklarda, çevre koruma prensibini aktif bir şekilde ele alarak atıkların azaltılması ve çevreye etkilerinin sıfıra indirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılıp, işbirliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt etmeyi kendimize bir borç biliriz.

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

Doküman No

18001-PLT-1000

Yayın Tarihi

30.04.2015

Revizyon No.

00

Revizyon Tarihi

-

Kuruluşumuz üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSG konusundaki hedefleri ve İSG performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturmuştur.

Kuruluşumuz İSG politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate alınmıştır;

*Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri

*Kuruluşumuzun İSG tehlikeleri

*Yasal ve diğer gereksinimler

*Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri

*Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki İSG performansı

*Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler

*Gerekli kaynaklar

*Çalışanların katkısı

*Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı

Kuruluşumuzun yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde belirlemiş ve açıklamış olduğu İSG politikası;

*Kuruluşumuzun yapısına ve İSG risklerinin büyüklüğüne uygun

*Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren

*Asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir İSG yasalarına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdü içeren

*Dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta

*Çalışanların bireysel İSG sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm çalışanlara duyurulmuş

*Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeyde

*Kuruluşumuz için uygunluk ve geçerliliğini sürmesini sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Kuruluşumuzun oluşturmuş olduğu İSG politikası firmamızın merkezinde ve birimlerimizde İSG performansında etkilenebilecek çalışanlara ve ilgili taraflara çeşitli yerlerde asılmak kaydıyla iletilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca İSG politikasının süregelen uygunluk ve etkinliğinin devamını sağlamak için, uygulanabilir yasalara ve organizasyon şartlarına uyumunu değerlendirmek, tanımlanmış İSG tehlikelerinin büyüklüğüne uygunluğunu ve İSG hedeflerini karşılama düzeyini değerlendirmek için periyodik olarak yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

Doküman No

27001-PLT-1000

Yayın Tarihi

30.04.2015

Revizyon No.

01

Revizyon Tarihi

16.06.2016

BGYS Politikamızın amacı;

*Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

*Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

*Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak. 

*Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

*Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

*Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

*Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

*Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.

*Optimum maliyetli bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

*Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.